Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

  • ProTruck Finland
  • Keskuojankatu 18
  • 33900 Tampere
  • Y-tunnus: 1944606-1

Yhteyshenkilö

Juha Korpinen, ProTruck Finland, 0405108819, asiakaspalvelu@protruck.fi

Rekisterin nimi

Protruck.fi verkkokaupan asiakasrekisteri

Tietojen käyttötarkoitus

Tietojen käyttötarkoituksena on Protruck Finlandin ylläpitämän verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen, tiedonvälitys ja markkinointi sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Asiakkaalla on mahdollisuus kieltäytyä vastaanottamasta suoramarkkinointia.

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, muuttaa ja poistaa itseään koskevia tietoja rekisteristä. Rekisterin asiakastietoja ei luovuteta muille kuin asiakkaan tavarantoimittajaksi valitsemalle myymälälle. Tietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä

Rekisteri sisältää tietoja tilauksen tehneistä yrityksistä ja henkilöistä.

Kuvaus rekisteröityihin liittyvistä tiedoista

Rekisteriin tallennettavat tiedot ovat käyttäjien itsensä verkkokauppa tilauksen yhteydessä antamia tietoja.

Rekisteri sisältää mm. seuraavia tietoja: yrityksen nimi, osoite, y-tunnus, puhelinnumero, henkilön nimi ja sähköpostiosoite.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity henkilö voi käyttää Henkilötietolain mukaista tarkastusoikeuttaan esittämällä tätä tarkoittava pyyntö ProTruck Finlandille omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa.

ProTruck Finland, täydentää ja poistaa tarvittaessa oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon.

Lisäksi rekisteröityneellä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää luovuttamasta tietojaan suoramarkkinointitarkoituksiin.

Rekisterin luottamuksellisuus ja suojaus

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. IT-järjestelmä on sijoitettu fyysisesti sellaiseen paikkaan, että asiaankuulumattomilla tahoilla ei ole pääsyä rekisteritietoihin. Järjestelmä on suojattu palomuurilla. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan varmuuskopioimalla.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterin käyttöoikeuksia valvoo Juha Korpinen. Asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Evästeet

Käytämme evästeitä web-sivustomme käytön helpottamiseksi. Evästeet ovat yleisesti sivustoilla käytössä olevia tiedostoja, jotka selain tallentaa koneen kiintolevylle, jotta web-sivustoamme voidaan käyttää. Evästeet kertovat, onko käyttäjä vieraillut sivuillamme aiemmin, vai onko kyseessä uusi käyttäjä. Käyttämiimme evästeisiin ei tallennu henkilötietoja, eikä muita sellaisia tietoja, joiden perusteella käyttäjä voitaisiin jäljittää tai tunnistaa. Jos et halua vastaanottaa evästeitä, muuta Internet-selaimen asetuksia niin, että kaikki evästeet poistetaan koneen kovalevyltä, kaikki evästeet estetään tai evästeen mahdollisesta tallentamisesta varoitetaan.

Lisätiedot

Tiedusteluja ja palautetta rekisteristä voi lähettää sähköpostitse: asiakaspalvelu@protruck.fi